IMG_2680

Sprijinirea de proiecte şi activităţi în domeniile educaţiei, formarii, tineretului şi sportului.

The new Erasmus+ programme aims to support actions in the fields of Education, Formarii, Tineretului şi Sportului pentru perioada 2014-2020.

Erasmus înlocuieşte un numar de programe precedente EU-LLP aducând împreună:

– Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig si Jean Monnet)

– Tineret în Programul de Acţiune

– Cinci programe de cooperare internaţională (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, programul de cooperare cu țările industrializate)

– Noua acţiune sport.

Erasmus + oferă granturi pentru o gamă largă de acţiuni şi activităţi în domenii de educaţie, formarii, tineretului şi sportului. Programul oferă oportunităţi pentru studenţi, cursanţi, personalul din conducere şi voluntari, de a petrece o perioadă în străinătate, in scopul de a creşte abilităţile lor şi sansa de angajare. Erasmus sprijină organizaţiile şi instituţiile de învăţământ să lucreze în parteneriat transnaţional şi sa împărtăşeasca practici inovatoare în domeniile educaţiei, formării şi tineretului . Noul Acţiune sport va sprijini proiecte de bază şi provocări transfrontaliere precum combaterea meciurilor aranjate, dopajul, violenţa şi rasismul.

Comisia Europeană, DG Educaţie si Cultură, se ocupă de politicile legate de domeniul educaţiei, formării şi tineretului. Pentru mai multe informaţii despre programul Erasmus , pentru a citi documente politice şi pentru a va forma o imagine de ansamblu a posibilităților oferite, vă rugăm să vizitaţi site-ul Erasmus http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Acţiunile programului + Erasmus sunt împărţite în acţiuni descentralizate şi acţiuni centralizate:

– Acţiunilor descentralizate sunt gestionate în fiecare ţară de Agenţiile Naţionale care sunt numite de către autoritățile naționale.

– Acţiunile centralizate sunt gestionate la nivel European de Agenţia ‘ Executiva de Educaţie, Audiovizual si Cultură (EACEA) situată în Bruxelles .

EACEA este responsabilă de ciclul de viaţă complet al managementului proiectelor LLP, de promovarea programului, de ‘ analiza cererinţelor grantului , de monitorizarea proiectelor , la faţa locului, de diseminarea rezultatelor proiectelor şi programului.